Фејсбук промотивни статии: Зошто да плаќаш за луѓето да ги гледаат твоите Статии?

Фејсбук веќе одамна има тенденција да го намалува бројот на Органски прикажувања сѐ со цел Бизнис корисниците да платат за да се прикажат Постовите на поголем број луѓе.

Некои нема да се сложат со овој начин на работа на Фејсбук, но јас мислам дека за да може овој сервис да се подобрува потребни се средства.

Сподели ја статијата: