3 прашања што ќе си ги поставиш за Маркетинг преку Содржина: без да го знаеш одговорот

Маркетинг со Содржина е онлајн маркетинг техника со која ги привлекуваш и ангажираш посетителите преку креирање на Содржина.

Во многу дефиниции за Маркетинг преку Содржина се разгледува и прашањето „Каква содржина да се креира?“, со одговор: Треба да креираш содржина која внесува некоја вредност кај корисниците.

Но, според мене најважно…

Сподели ја статијата: