Која е разликата помеѓу Целна група и Карактерот на купувачот?

Со таргетирањето не ги исклучуваш останатите туку ги насочуваш твоите пари за маркетинг и ширење на брендот на специфичен дел од пазарот кој најверојатно би сакал да ги купи твоите производи.

Сподели ја статијата:

Кои се твоите посетители?

Целна група Твојот бизнис Вебсајт најпрвин треба да ја дефинира таргет групата односно групата на потенцијални клиенти. Со прецизното одредување на специфична група на купувачи ќе знаеш на кого му се обраќаш во маркетинг пораките. Откако ќе ја дефинираш целната група на твојот Вебсајт, најдобро е да го дефинираш карактерот на „идеалниот посетител“. Оптимизирајќи го […]

Сподели ја статијата: