Кои се целите и задачите на твојот Вебсајт?

Еден од предизвиците кога се изработува Вебсајт е како да го развиеш да комуницира со посетителите: што твојот Вебсајт ќе прави и за кого е наменет.

Ќе заштедиш и време и пари со фокусирање на 2 клучни прашања на самиот почеток на Веб проектот

Сподели ја статијата: