Имаш посетители кои само разгледуваат? Прочитај што со нив…

Ако ги ангажираш посетителите и откога ќе го напуштат твојот Вебсајт, со тоа што ќе им понудиш корисна содржина, ги зголемуваш шансите да се вратат кај тебе кога ќе бидат подготвени да купат. На овој начин, наместо да изгубиш потенцијален корисник, ќе останеш поврзан со него, ќе те запамти и ќе може да изградите квалитетен однос базиран на вредности.

Сподели ја статијата:

Наједноставен начин да започнеш со Маркетинг преку Содржина

За многу бизниси да се биде во чекор со дигиталниот свет изгледа недостижно. Мора да се има сопствен Вебсајт, Блог, да креираш содржина, но за повеќето од нив на ова се гледа како нешто што се мора, а не како нова можност која се отвора пред нив.

Сподели ја статијата: